Retningslinjer for økonomisk kompensasjon i Molde CK

Styret:

Styrearbeid gir ikke rett til godtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste ved tjenestereise blir dekt etter dokumentert tap. Reise og oppholdsutgifter blir dekt etter dokumentert utlegg. Kjøregodtgjørelse blir dekt etter statens satser. Andre utlegg i styrets tjeneste blir dekt etter dokumentert utlegg.

Andre:

Andre som har hatt utlegg på vegne av Molde CK, eller har rett til kompensasjon etter vedtak i styret, skal få dette utbetalt etter dokumentasjon.

Aktive:

Betalt medlemskap i Molde CK gir grunnlag for søknad om økonomisk støtte fra klubben. Medlemmer som har fylt 13 år må ha aktiv lisens for å kunne søke økonomisk støtte fra Molde CK. Molde CK krever at vedkommende bruker klubbdrakt under ritt, og i størst mulig grad under trening.

Medlemmer i klassene 11-16/Junior:

Medlemmer over Junior: